ONLINE Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Ενημέρωση για όλα όσα αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησής σας!

Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων

Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 Με...

Περισσότερα   

e-ΕΦΚΑ: Υπενθύμιση για την επέκταση ασφαλιστικής ικανότητας Μη Μισθωτών ασφαλισμένων

e-ΕΦΚΑΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 25/5/2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπενθύμιση για την επέκταση ασφαλιστικής ικανότητας...

Περισσότερα   

Από την 30η-10-2023 η καταχώριση στοιχείων στο ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1077/2023 με την οποία τροποποιείται η Α.1263/23-12-2021 ως προς τον...

Περισσότερα   

ΕΦΚΑ: Καταβολή των αυξημένων προνοιακών επιδομάτων

Πώς θα καταβληθούν τα οφειλόμενα αναδρομικά ποσά μηνός Μαΐου Προσαυξημένα κατά 8% καταβάλλονται στα τέλη...

Περισσότερα   

Φορολογικό Ημερολόγιο

ΔΕ
ΤΡ
ΤΕ
ΠΕ
ΠΑ
ΣΑ
ΚΥ
1
2
3
4
5
6
7
Υποχρεώσεις για Μάιος

1

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

2

8:00 pm - 11:00 pm

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData από λήπτες παραστατικών, δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμών εξόδων τιμολόγησης, καθώς και χαρακτηρισμών εσόδων αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία με ημερομηνία έκδοσης από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021 που έχουν διαβιβαστεί από τους εκδότες τουςΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα υπόχρεα πρόσωπα, σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (μηνιαίες, τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες υποχρεώσεις)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθ. 64 και των περ. α’ και γ’ της παρ. 5 του άρθ. 69 του ν. 4172/2013 (επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκαταβλητέου φόρου επί δικηγορικών αμοιβών, καταβλητέων μερισμάτων δικηγορικών συλλόγων κ.λπ.) (περιόδου Φεβρουαρίου)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Μάιος

3

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

4

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

5

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

6

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

7

Κανένα Συμβάν
8
9
10
11
12
13
14
Υποχρεώσεις για Μάιος

9

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

10

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για την εκκίνηση της παροχής υπηρεσιών και της ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Απρίλιο («μπλοκάκια», έναρξη ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Υποχρεώσεις για Μάιος

11

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

13

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

14

Κανένα Συμβάν
15
16
17
18
19
20
21
Υποχρεώσεις για Μάιος

15

Υποχρεώσεις για Μάιος

18

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

19

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

20

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

21

Κανένα Συμβάν
22
23
24
25
26
27
28
Υποχρεώσεις για Μάιος

22

Υποχρεώσεις για Μάιος

24

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

25

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

27

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

28

Κανένα Συμβάν
29
30
31
1
2
3
4
Υποχρεώσεις για Μάιος

29

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

30

Κανένα Συμβάν
Υποχρεώσεις για Μάιος

31

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση ή στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους ασφαλισμένους («μπλοκάκια») για α) δήλωση εκκίνησης παροχής υπηρεσιών και ασφάλισης υπό το καθεστώς της ρύθμισης των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016, κατά τον μήνα Απρίλιο, ή β) δήλωση παύσης πλήρωσης προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών με ασφάλιση υπό το καθεστώς της ρύθμισης των παραπάνω διατάξεων, κατά τον μήνα Μάρτιο (αφορούν σε περιπτώσεις μη υποβολής της σχετικής δήλωσης από τους αντισυμβαλλόμενους)

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή δήλωσης στοιχείων ασφαλισμένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους αντισυμβαλλόμενους, για τη διακοπή ασφάλισης με βάση τη ρύθμιση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθ. 39 του ν.4387/2016 κατά τον μήνα Απρίλιο («μπλοκάκια», διακοπή ασφάλισης παροχής υπηρεσιών)

8:00 pm - 11:00 pm

Υποβολή από τους αρμόδιους φορείς ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι, ετήσιων καταστάσεων προσώπων υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες (Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., ελεγχόμενη περίοδος 1.1 έως 31.12 προηγούμενου έτους)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

null

Υποβολή Ερωτημάτων

Απαντήσεις από Συμβούλους

null

Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Βάσει Των Ταμειακών Ροών

null

Αναζήτηση ΚΑΔ

Δομημένη Αναζήτηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας

Επενδυτικά Προγράμματα

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα ΕΔΟΕΑΠ 2023: Σε λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.:...

Περισσότερα   

«Σπίτι μου»: Ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του στεγαστικού προγράμματος για τους νέους και τα νέα ζευγάρια

Δ.ΥΠ.ΑΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΤμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Δελτίο Τύπου Αθήνα, 23.05.2023 Ξεπέρασαν τις 2.000 εγκρίσεις...

Περισσότερα   

Άρθρα - Μελέτες

Φορολογικός χειρισμός αφορολογήτου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 από ανώνυμη εταιρεία που τέθηκε σε εκκαθάριση – ΣΟΛ Α.Ε.

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2022 της ΣΟΛ Α.Ε.www.solcrowe.gr Φορολογικός χειρισμός αφορολογήτου αποθεματικού του...

Περισσότερα   

Ρυθμίσεις χρεών: Χαμηλές ταχύτητες για τις 36, 72 και 120 δόσεις

Αποστάσεις από τις ρυθμίσεις κρατούν οι φορολογούμενοι Με χαμηλές ταχύτητες εξακολουθούν να «τρέχουν» οι ρυθμίσεις χρεών στην...

Περισσότερα   

RSS